Massage i Älmhult


Klassisk massage
Massage är friskvård och svensk klassisk massage är känd över hela världen.
Spända muskler blir mjuka, slaggprodukter transporteras bort, immunförsvaret stärks.
Vid massage utsöndras oxytocin, ett ”lugn och ro”-hormon. Studier visar att oxytocin frigörs vid beröring. Hormonet påverkar viktiga funktioner i inre organ, vi får en känsla av avslappning. Blodtrycket och pulsen sjunker, andningen blir lugnare. Blodcirkulationen påverkas positivt av massage. Blodet är viktigt för kroppens alla funktioner. Det tillför vävnaderna näring, syre och hormoner, samtidigt som trötthetsgifter, koldioxid och andra ”slaggprodukter” transporteras bort.

Behandling med varma stenar
En mycket avslappnande och effektiv kroppsbehandling. Skapar harmoni och ger ett positivt energiflöde.
Ger en djup känsla av lugn i kroppen.
Massagen med de varma basalstenarna åstadkommer både en fysisk och mental avslappning.
Påverkar blodcirkulationen och det lymfatiska flödet. Ger därmed en utrensande effekt.
Stenarna innehåller mineraler, som magnesium och järn – vilka påverkar musklerna positivt.

Meginemetoden
Meginemetoden är uppbyggd enligt urgamla naturmedicinska metoder såsom akupressur och flödet av livskraft, stimulering av fotzoner och olika kraftcentra, samt folkmedicinens örter och naturens egen helande kraft.
Allt detta i samverkan med moderna teorier om exempelvis massagens hälsofrämjande effekter, örternas verksamma beståndsdelar, vikten av stressreducering, god kost, motion, mental träning samt känsla av meningsfullhet i tillvaron.
I Meginemetoden finns några av naturmedicinens mest beprövade behandlingsformer i ett enda koncept.
Här får du behandling med akupressur, massage, örtmedicin och zonterapi. Vi tar också med det vi kallar det ”helande mötet” som kan vara samtal, hälsorådgivning, vägledning eller ett tyst möte med helande kraft som förmedlas.
Meginemetoden har en helhetssyn som berör flera dimensioner hos människan.
Inom de naturmedicinska helande metoderna finns vissheten om att kropp, själ och ande är ett.
Meginemetoden verkar ur den holistiska grundsyn som ser hela människan som en del av alltet.

För att använda Meginemetoden och bli diplomerad naturterapeut krävs 2 års utbildning samt godkänd tentamen hos Naturmedicinska Akademin.
Certifierade Megineterapeuter har förbundit sig genom ett avtal att:
·    Verka enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso och sjukvårdens område 1998:531
·    Inneha fullgott försäkringsskydd
·    Verka under tystnadsplikt och sekretess
·    Regelbunden deltaga i vidareutbildning och kompetensutveckling

De förbinder sig också att verka i enighet med andra lagar som berör deras proffession. Megineterapeuter har en helhetssyn och tar därför även miljöansvar i sin gärning. De avlägger också ett löfte kallat Megine-eden.

Läs mer om naturmedicinska akademin