Meginemetoden®


Meginemetoden är uppbyggd enligt urgamla naturmedicinska metoder såsom akupressur och flödet av livskraft, stimulering av fotzoner och olika kraftcentra, samt folkmedicinens örter och naturens egen helande kraft. Allt detta i samverkan med moderna teorier om exempelvis massagens hälsofrämjande effekter, örternas verksamma beståndsdelar, vikten av stressreducering, god kost, motion, mental träning samt känsla av meningsfullhet i tillvaron.

MÅNGA BEPRÖVADE METODER I ETT KONCEPT
Här får du behandling med akupressur, massage, örtmedicin och zonterapi. Vi tar också med det vi kallar det ”helande mötet” som kan vara samtal, hälsorådgivning, vägledning eller ett tyst möte med helande kraft som förmedlas.
Meginemetoden har en helhetssyn som berör flera dimensioner hos människan.
Inom de naturmedicinska helande metoderna finns vissheten om att kropp, själ och ande är ett. Meginemetoden verkar ur den holistiska grundsyn som ser hela människan som en del av alltet.

DIPLOMERAD NATURTERAPEUT
För att använda Meginemetoden  och bli diplomerad naturterapeut krävs 2 års utbildning samt godkänd tentamen hos Naturmedicinska Akademin.

Certifierade Megineterapeuter har förbundit sig genom ett avtal att:

  • Verka enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso och sjukvårdens område 1998:531
  • Inneha fullgott försäkringsskydd
  • Verka under tystnadsplikt och sekretess
  • Regelbunden deltaga i vidareutbildning och kompetensutveckling

Läs mer om Naturmedicinska akademin och Meginemetoden >>>